اخبار

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/11 در خصوص تغییر رکن متولی 1399/05/12
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/04
دعوت به مجمع مورخ 1399/04/28 1399/04/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/25 1399/04/23
دعوت به مجمع مورخ 1399/03/31 1399/04/23
اعلام لغو مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نبکوکاری ورزشی پرسپولیس 1399/01/09
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس (حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید) 1398/12/26
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تغییرات مفاد امیدنامه) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/12/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تغییرات مفاد اساسنامه) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/12/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تصویب صورت های مالی) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/12/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس (تمدید دوره فعالیت صندوق) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/04/03
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تصویب صورت های مالی) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/04/03
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تغییر ارکان) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه 1398/04/03
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس (تصویب گزارش‏های صورت‏ های مالی، تغییر ارکان، تمدید دوره فعالیت ) 1398/04/03
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1397/12/07
دعوت به مجمع تغییر حسابرس صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1397/08/07
موافقت با انحلال صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1397/08/07
اعلامیه برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1395/10/22
یازدهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس 1395/08/09
اعلام تنفس در برگزاری مجمع مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٥ 1395/06/07
دهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس 1395/05/26
اعلامیه تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1395/05/26
نهمین دوره تقسیم سود صندوق پرسپولیس 1395/02/07
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
انواع روش های سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری پرسپولیس 1394/11/11
هشتمین دوره تقسیم یود صندوق پرپسولیس 1394/11/07
تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق 1394/10/28
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق 1394/10/28
هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1394/08/06
اعلامیه تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1394/07/20
ششمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1394/05/05
پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1394/02/07
اعلام وجوه واریزی نیکوکارانه به حساب مدیر اجرای صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/12
چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/11/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس 1393/09/12
سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس 1393/08/05
امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار و قراردادهای آتی 1393/07/20
اعلامیه برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/07/01
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ٣١/٠٣/٩٣ صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/05/20
دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/05/05
گزارش عملکرد منتهی به ٠٤/٠٢/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس 1393/02/13
گزارش عملکرد منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/02/13
اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1393/02/06
تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس 1392/10/21
لیست تکمیلی شعب پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکار ی ورزشی پرسپولیس 1392/10/11
پنجاهمین سالگرد تاسیس باشگاه پرسپولیس همزمان با پذیره نویسی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1392/10/11
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به گزارش ایلنا 1392/10/08