اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس (تصویب گزارش‏های صورت‏ های مالی، تغییر ارکان، تمدید دوره فعالیت )

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‏گذاری مدیریتی صندوق سرمايه‏ گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس دعوت می ‏گردد تا در مجامع صندوق که در روز شنبه مورخ 1398/04/01 در ساعت‏های 12،11و 13 در محل مدیر صندوق  به آدرس: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی(هشتم)، پلاک 27، ساختمان سهم آشنا به منظور تصویب گزارش ‏های صورت‏های مالی و عملکرد دوره منتهی به 1397/06/31، تغییر ارکان، تمدید دوره فعالیت و سایر تغییراتی که در صلاحیت مجمع می ‏باشد، تشکیل می‏ گردد، حضور يابند.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل