تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تغییر ارکان) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس با موضوع تغییر ارکانبا حضور 99.99 درصد سهامداران مدیریتی تشکیل گردید.
اسامی حاضرین در جلسه:

1-     رئیس مجمع                                          ابوالقاسم آقادوست                   

2-     ناظر(نماینده مدیر صندوق)                        مسعود مددی

3-     ناظر(نماینده متولی صندوق)                       پریسا زارعی                             

4-     دبیر مجمع                                            زهره شادکمالی               


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل