تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس (تمدید دوره فعالیت صندوق) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس با موضوع تمدید دوره فعالیت و سایر تغییراتی که در صلاحیت مجمع می ‏باشد، با حضور 99.99 درصد سهامداران مدیریتی تشکیل گردید.

1-     رئیس مجمع                                        ابوالقاسم آقادوست     

2-     ناظر(نماینده مدیر صندوق)                      ساناز ذبیحی طاری       

3-     ناظر(نماینده متولی صندوق)                    پریسا زارعی      

4-      دبیر مجمع                                         زهره شادکمالی                                        


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل