تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس(تصویب صورت های مالی) و اعلام اسامی حاضرین در جلسه

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس با موضوع تصویب گزارش  صورت های مالی عملکرد دوره یک ساله منتهی به 1398/06/31 باحضور 99.99 درصد سهامداران مدیریتی در روز 4شنبه مورخ 1398/12/07 ساعت 15  تشکیل گردید.
اسامی حاضرین در جلسه:

1-     رئیس مجمع(نماینده موسس)                    ابوالقاسم آقادوست    

2-     ناظر(موسس)                                        شهریار شهمیری     

3-     ناظر(نماینده مدیر صندوق)                      لیلا عباس محسنی     

4-     دبیر مجمع                                           زهره شادکمالی