اعلامیه تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به منظور تمدیددوره فعالیت صندوق و همچنین اعمال تغییرات مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور ، در تاریخ ٠٦/٠٦/٩٥ساعت ١٢در محل اقامت مدیر صندوق واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوجه یعقوبی پلاک ٢٧ تشکیل می‏گردد.