آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پرسپولیس

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به منظور تصویب صورتهای مالی در تاریخ ٢٣/٠٩/٩٣ ساعت ١٤ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوجه هشتم پلاک ٢٧ تشکیل می گردد.