تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس

به استحضار می‌رساند پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس تا تاریخ ٢٤/١٠/١٣٩٢ تمدید شد.