پنجاهمین سالگرد تاسیس باشگاه پرسپولیس همزمان با پذیره نویسی صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

مدیرعامل کارگزاری سهم‌آشنا و مشاور اقتصادی باشگاه ورزشی پرسپولیس از پذیره‌نویسی صندوق نیکوکاری آن در ١٤ دی ماه در شعب بانک رسالت و کارگزاری خبر داد و گفت: این پذیره‌نویسی همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس باشگاه پرسپولیس برنامه‌ریزی شده است.