بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس دانلود فایل 1394/10/16
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس دانلود فایل 1398/07/21