ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی سعادت آباد، میدان کاج، کوچه هشتم، پلاک 27- ساختمان Abco تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران- سعادت آباد 1 سعادت آباد، میدان کاج، کوچه هشتم، پلاک 27- ساختمان Abco 22089728